Wat doet lus

Samen zijn en samen groeien

Samen zijn en samen groeien, dat is wat we doen bij Lus. we doen dat op verschillende manieren die elk hun eigenheid hebben. Zo hebben we Lus-groepen, Link-groepen, zijn er vertrouwenspersonen voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Daarnaast hebben we projecten zoals Linkeroever-Lussen, in district Antwerpen en ouderen en verbinding. Samen zijn en samen groeien blijft het doel, maar de manier waarop verschilt!

LUS GROEPEN

LINK GROEPEN

VERTROUWENSPERSOON

PROJECTEN

LUS groepen

Wat doet een Lus groep?

Een Lus-groep komt samen om te praten, samen te zijn en leuke of minder leuke momenten met elkaar te delen. Het gaat over dromen, zorgen, vragen en plannen.

In een Lus-groep groeien mensen naar elkaar toe. De centrale persoon bepaalt waarover jullie praten. Je komt samen op een plek, waar hij zich thuis voelt, op een moment dat het jullie allemaal past. Dat kan thuis zijn, tijdens een wandeling of een etentje.

Voor wie is een Lus groep?

Iedereen die nood heeft aan mensen om zich heen kan een Lusgroep starten.

Lus zoekt samen met jou, als centrale persoon, naar mensen die voor jou belangrijk zijn. Familie, vrienden en buren waar je nu nog mee praat, of waar je vroeger contact mee had. Zij vormen samen je Lus-groep. Het is een kring van mensen die jij kiest en waar jij je goed bij voelt.

Lus helpt bij het opstarten van je groep. Je kan op ieder moment starten. Een grote kring mensen heb je hiervoor niet nodig. Lus zorgt voor een ‘compagnon de route’, een vrijwilliger die samen met jou de nodige stappen zet. Samen bereiden jullie de bijeenkomsten voor.

Dankzij de steun van departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid is de werking van Lus gratis.

Link groepen

Wat is een linkgroep

Een linkgroep bestaat uit ongeveer 5 tot 8 mensen die elkaar bij de start nog niet kennen. Ze komen ongeveer één keer per maand samen, om samen een ‘groep’ te vormen waarin eenieder er bij hoort. Doorheen een aantal zelfgekozen activiteiten leren ze elkaar kennen, gaan ze op zoek naar wat hen met elkaar verbindt en wat niet, verkennen ze elkaars eigen(aardig)heid en wat ze elkaar te bieden hebben.

Waarom Linkgroepen?

Niet iedereen vindt ‘zomaar’ zijn plaats in bestaande netwerken van sociaal contact: persoonlijke netwerken, buurtnetwerken, verenigingsleven…
Niet iedereen ‘voldoet’ aan de ongeschreven verwachtingen die een deelname aan het gemeenschapsleven soms stelt: eens kunnen trakteren, geen vreemde dingen zeggen, ’s avonds lang genoeg kunnen opblijven, jezelf conformeren en opgaan in de groep…
Toch heeft iedereen behoefte aan de aanwezigheid van ‘anderen’ in zijn of haar leven. Iedereen wil graag ergens bij horen

Linkgroepen bieden een antwoord op een vraag naar meer verbondenheid: zo gewoon mogelijk, zoals in een vriendengroep waarin iedereen gewoon zichzelf mag zijn en een eigen bijdrage kan en mag leveren.

Hoe komen Linkgroepen tot stand?

Linkgroepen groeien van onderuit. Vanuit mensen met goesting om nieuwe mensen te leren kennen. Mensen met goesting om samen te komen en samen te brengen, in een gastvrije context waarin iedereen kan zijn wie hij of zij is. Mensen die open staan voor de ander.

Binnen elke linkgroep wordt een plaatsje gereserveerd voor een verbinder: iemand die deel uit maakt van de groep, en tegelijk vrijwillig de rol van verbinder opneemt. Iemand die de mensen welkom heet, er voor zorgt dat iedereen er bij kan horen, kansen grijpt om mensen aan elkaar te linken, bv. vanuit gedeelde interesses, de samenkomsten mee plant en organiseert…

Gelinkt

Het project Gelinkt, gesubsidieerd door het sociaal-cultureel vormingswerk, geeft Lus de kans om de komende jaren tien linkgroepen op te starten.

In een gezamenlijk leertraject met een aantal geïnteresseerde vrijwilligers denken we de linkgroepen concreet uit: voor wie is link het meest geschikt, hoe spreken we mogelijke deelnemers aan, welke rol speelt een regio of plek, gaan we voor absolute verscheidenheid of kijken we naar iets dat deelnemers met elkaar delen, hoe wordt er samengekomen en wat wordt er dan gedaan, hoe worden deelnemers mede-eigenaar van wat er in de groep gebeurt enz.

Eens de linkgroepen concreet uitgedacht, gaan we met de verbinders aan de slag en starten we concrete groepen op. Op dit moment staan er vier nieuwe groepen in de steigers, naast de vijf groepen die binnen Lus reeds actief zijn.

Op zoek naar verbinders

Heb jij goesting om een vrijwillig engagement als verbinder op te nemen? Wil je een linkgroep mee opstarten, begeleiden en draaiende houden? En wil je tegelijk ook nieuwe mensen uit je buurt leren kennen? Laat dan zeker iets van je horen!

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Elk kind of jongere die ondersteuning krijgt vanuit Jeugdhulp heeft recht op een vertrouwenspersoon. Iemand die voor hem of haar opkomt, een klankbord is, betrokken blijft, fijne en minder fijne momenten deelt. Een steunfiguur, die net door zijn rol als vertrouwenspersoon een extra mandaat krijgt.

We vinden dat heel belangrijk omdat goed omringd zijn een recht is van iedereen!

Goed omringd zijn betekent ook dat je kan terugvallen op mensen die je vertrouwt, die je ondersteunen en waar jij je goed bij voelt. Op alle momenten, maar zeker ook de moeilijke! Misschien moet je wel eens naar de jeugdconsulent of naar de jeugdrechtbank. Dan kan iemand die je vertrouwt en die je helpt verwoorden wat jij misschien niet gezegd krijgt, het verschil maken.

​Jij mag iemand mag kiezen die je mee kan ondersteunen tijdens die moeilijke momenten. Die persoon is een vertrouwenspersoon. Hij kan je helpen verwoorden wat je wil (bijvoorbeeld op een cliëntoverleg) en bij je blijven bij moeilijkere gesprekken. Maar hij kan ook gewoon leuke dingen met je doen.

Op zoek naar…

Wil je graag een vertrouwenspersoon maar vind je het moeilijk om er één te vinden of te kiezen? Dan kan je bij je hulpverleners terecht. Zij kunnen jou daarin ondersteunen. Lukt het niet om iemand te vinden? Dan kan je bij Lus terecht. Samen gaan we met jou op zoek naar een vrijwilliger.

Ben je zelf een vertrouwenspersoon en heb je nood aan extra ondersteuning of een klankbord? Lus bekijkt samen met het kind of de jongere en zijn netwerk welke extra ondersteuning mogelijk is.

Ook voor ouders

Ook ouders van kinderen of jongeren in de jeugdhulp hebben recht op een vertrouwenspersoon. Ouders kunnen zelf kiezen wie dat is en hem/haar zelf aanstellen. Heb je echt geen idee wie je moet vragen  of hoe je dat moet doen? Kan je wel wat steun gebruiken om dat te doen? Zoek je iemand buiten je netwerk? Voor enkele ouders kan Lus mee op zoek gaan naar een vertrouwenspersoon.​

De Podcast 'goed omringd'

We werken ondertussen al 4 jaar met kinderen en jongeren bij het zoeken naar een vertrouwenspersoon. We vroegen aan de kinderen en jongeren en aan de vertrouwenspersonen waarom het voor hen zo belangrijk is dat dat bestaat. Je kan naar hun verhaal luisteren in onze podcast.

Workshops voor hulpverleners en vrijwilligers in de jeugdhulp

Voor hulpverleners die zelf aan de slag willen rond vertrouwenspersonen, maar nog wat extra inspiratie kunnen gebruiken zijn er workshops.

Vertrekkende vanuit het recht om goed omringd te zijn, gaan we op weg met kinderen en jongeren om een vertrouwenspersoon te zoeken en te vinden. In deze 3 uur durende workshop delen we onze visie, gaan we in op de belangrijke te zetten stappen en reflecteren we samen over de volgende stap die jij, je leefgroep of organisatie kan nemen!  24 februari en 10 maart om 10 uur verwachten we je!

Projecten

Linkeroever-lussen

project op Antwerpen Linkeroever

Bij 65-plussers verkleinen je kansen tot ontmoeting: je actieve beroepsleven valt weg, in je familie- en vriendenkring word je steeds meer geconfronteerd met het overlijden van dierbaren. Ook gezondheids- en mobiliteitsproblemen kunnen een impact hebben op je plannen, contacten en zelfstandigheid…

Op de Antwerpse Linkeroever werken we daarom een project uit waar 65-plussers centraal staan!

Je kan gedurende 3 jaar deelnemen aan workshops, Lus-groepen en Link-groepen specifiek voor 65- plussers. Buurtbewoners die nog niet tot die leeftijdsgroep behoren, kunnen aansluiten als vrijwilliger of als deelnemer bij de Link-groepen.

Dit project komt tot stand met de steun van: 

Zorgzame buurten

Lorem ipsum

Burgers aan zet

Lorem ipsum